Napaka
  • XML Parsing Error at 1:3748. Error 9: Invalid character
natisni
PDF

Predstavitev

Krav Maga je prakti?en in takti?en sistem, ki u?i, kako v prvi meri prepre?iti, se spopasti in prevladati v vseh vrstah nasilja in napadov. Krav Maga izobrauje na podro?ju samoobrambe, samoza?ite, borilnih in borbenih ve?in, kot tudi sposobnosti za obrambo drugih na edinstven in celovit na?in.


Krav Maga vklju?uje teme:
* prepre?evanja, izogibanja in odstopanja
* meti in padci v vse smeri in kote
* napadi in protinapadi, ki se izvajajo za vse mone mete, razdalje, kote, smeri in na vse ritme
* uporaba vseh vrst obi?ajnih predmetov za obrambne namene
* obramba proti neoboroenim napadi: udarce, brce in druge dele telesa
* osvoboditev iz vseh vrst grabljenja in davljenja
* obramba proti vsem vrstam oboroenih napadov in groenj z noem, ostrim predmetov, palicam in drugim topim predmetom in vsem vrstam strelnega oroja (kratka in dolga cev).

Uradna stran izvajalca:http://www.krav-maga.si/

Nai partnerji

first
  
last
 
 
start
stop